Tájékoztató az október 25-i közgyűlésről

  • tassymari
  • Topic Author
10 years 3 weeks ago #30 by tassymari
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
A 2011. október 25-én megtartott Közgyűlésről


Készült: 2011.okt.25-én.

Helye: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskola
1064 Budapest, Vörösmarty u.35.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak, összesen 23 fő.

Napirendi pontok:
1. Beszámolók az éves programjainkról, a kiállításokról és a versenyekről.
2. Új tagjaink bemutatása, felvétele, tagi minősítések módosítása.
3. Pénzügyi beszámoló.
4. Az éves tagdíjak és honlap hozzájárulás rendezése.
5. 2012 évi tervek.
6. Egyebek.
Jelenlévők egyhangú határozattal a taggyűlés levezetésére Dr.Janda Balázst, jegyzőkönyv vezetőjének Tassy Andrásnét, míg hitelesítőjének Kónya Lajost kérték fel.

Dr. Janda Balázs elnök köszöntötte a Közgyűlésen megjelent tagokat, megemlítve, hogy 1 éves működésünk évfordulója van.
A megjelentek számára vonatkozóan Kónya Lajos elmondta, hogy a külföldön élő tagjaink nyilvánvalóan nem tudnak itt lenni, de tagdíjukat és a honlap hozzájárulást elküldték.
Lendvai Tamás elmondta, hogy Mandel Róbert és Szilágyi Zoltán kimentették magukat.
Marosvári László kimentette magát telefonon Tassy Andrásnál.
A teljes taglétszámunk 73 fő, ebből 7 fő külföldön él, 13 fő tiszteletbeli tag, 4 pártoló, 3 fő jelezte elfoglaltságát, így kb. az elvárható taglétszámnak kevesebb, mint 50%-a volt jelen.

1.Dr.Janda Balázs bevonta a tagokat a 2011 évi programok ismertetésébe:
- A szászrégeni április 28-29-i kirándulásról Baki Róbert számolt be, jelezvén, hogy
részletes beszámoló, fotóalbumokkal a honlapunkon olvasható.
- Mondomusicaról beszámolóra Tassy Andrást kérte fel, aki hivatkozott a honlapon megjelent több cikkére, a fotó albumokra és videókra. Összegezte tapasztalatait és benyomásait a vásáron látottakról, a kópiák és az antikolt hegedűk, főleg az olasz hangszerek iránti igényről, az ázsiai jó minőségű, elérhető árú hangszerek és tartozékok, valamint faanyagok óriási választékáról. Tájékoztatást adott a Yamaha cég képviselőjével történt megbeszélésekről a kiállításon futtatott számítógépes programjának bemutatásával kapcsolatban.
- Szlovák kiállításról ifj.Kónya Lajos számolt be, 28-an jelentkeztek a versenyre,ebből cca. 20-21 fiatal olasz hegedűkészítő volt.
Tőlünk 3 fő vett részt, 100 EUR volt 1 hangszer nevezési díja, de még egy oklevelet sem adtak a résztvevőknek. Morassi Simeone úr volt a zsűri elnöke. A kivitelezés zsűrizésénél Dolnyi Kubinban még a középmezőnyben voltak a magyar hegedűk,különböző helyeken a hangszerek szólóban, duóban és zenekarban történő megszólaltatása után a mezőny végére kerültek. Az I. helyezett olasz lett.
- Baki Róbert az Amka kiállításon való részvételről számolt be. Csak 5000 Ft volt a nevezés, a kiállításon naponta 60-80 látogató fordult meg. Érdemes többeknek is részt venni ezen a rendezvényen a jövőben. Készül egy könyv is erről.
- Szent István Zeneiskolában rendezett kiállításról Délczeg Zoltánt kérte fel az elnök, aki elmondta, hogy jó keresztmetszetet mutatott be a kiállítás a szakmáról. Nagy látásmódbeli különbségeket tapasztalt az egyéni és a kópia készítés minőségében.Szerinte kicsi volt az érdeklődés, de ő nem sok időt töltött ott.
- Kónya Lajos kiegészítette, mivel ő egész napokat töltött a kiállításon, hogy nagy
érdeklődés volt, hiszen tanárok, diákok csoportosan is jöttek különböző zeneiskolákból, Szerényi Béla osztályokat hozott. Az ünnepi koncerten pedig Szecsődi Ferenc hegedűművész tanár úr megszólaltatott 10 kiválasztott hangszert. Telt házas záró koncert volt. Kónya Lajos úgy látja, nagy pezsgés indult meg a médiában is a hangszerkészítők és a hangszerek bemutatása, népszerűsítése irányába.
- Lendvai Tamás beszámolt a Hangszerészképző iskola 20éves jubileumi ünnepségeiről, a nagy sikerű előadásokról, a magas színvonalú kiállításról az Iparművészeti Múzeumban.
Jelenleg is tart még –meghosszabbított időben- a MÜPA-ban a Hangszertörténeti kiállítás, melyet a Hangszerkészítők Szövetsége rendezett.Tagjaink közül többeknek is részt vesznek hangszerrel, ez is mutatja céljaink azonosságát mindkét szervezet részéről. A jubileumi és ez a kiállítás is ezt erősíti, a közös célokat és az együttes munkát reprezentálja. Nagy jelentőségű ez a kiállítás,elismerés a szakmának.
Nagyon igényes, szép kiállítás, kicsit azonban időben és térben osztott.
Sajnálatos módon a szakmai előadásokon való részvétel nagyon siralmas volt, teljes érdektelenség jellemezte a szakma részéről. Meg kell azonban jegyezni, hogy az előadás rendezői felelősek a hallgatóság szervezéséről is. A megnyitón ezüst és aranykoszorús mesterfokozatok, valamint életműdíj került kiosztásra.(Guminár Tamás, Romanek Tihamér, Lakatos Ferenc).
A Hangfoglaló kiállításon szervezetten nem vettünk részt, elsősorban ez nem a hangszerkészítőkről, hanem az elektromos hangszerekről és erősítőkről szól.
- Juhász Zoltán beszámolt arról, hogy a nyáron két barokk kürttel kiállításon vett részt Innsbruckban, ahol nagy sikert ért el, legfőképpen azt, hogy megrendelést kapott.

Az eseményekről előzetes felhívások valamint beszámolók, fotóalbumok és videók láthatók a honlapunkon. Összefoglaló táblázat mellékelve.
Tassy Andrásné kérte a tagokat a honlap olvasására, hírek, érdekes cikkek továbbítására hozzá ill. informatikusunkhoz Papp Szabolcshoz. Mindenki számára lehetőség van fontos események, hírek megjelentetésére a honlapon. Lehetőség szerint 2-3 napon belül felkerül minden bennünket érintő hír.
A tagok kérték, hogy ha új cikk, fotó kerül fel a honlapra e-mailben kapjanak értesítést.
Ez kezdetben így működött, később le lett állítva, most visszaállítjuk.
Szükséges a Hangszerész iskola címlistájának egyeztetése az egyesületünk címlistájával, mert többen nem kaptak levelet, figyelemfelhívást az iskola által indított hírekről. Mezey János erre ígéretet tett.

2. Tassy Andrásné beszámolt az 1 éves gazdálkodásról, az Egyesület jelenlegi pénzügyi
helyzetéről körbeadva az elszámolást bemutató táblázatot, amely mellékelve.
Az 1 év alatt befolyt tagdíj 448eFt, Iparkamarai támogatás 250eFt volt, a szászrégeni kiállításra a 14 fő 218eFt-ot fizetett be. Az eddigi összes kiadásból 100eFt a Hangszerész iskolának átadva, a szászrégeni kirándulás költsége 224eFt, így cca.fedezi a beszedett összeg a költségeket, de számolnunk kell majd a visszahívás költségeinél arra, hogy mi teljes ellátást kaptunk a Gliga cégtől Romániában. A cremonai kiállításhoz 178eFt összegben installációs anyagot szereztünk be, melyet más kiállításokon is fel tudunk majd használni. Természetesen ezen felül a résztvevők saját költségen fedezték a stand díját, az utazást, a szállást és az étkezést.
Működési költségre 120eFt-ot költöttünk, melyből a könyvelésre kifizetett 75eFt a legnagyobb tétel. Jövőre már pályázhatunk erre. Jelenlegi pénzállományunk 297eFt.
Az elmaradt tagdíjakból várható bevételünk még ez évben: 505eFt, ha mindenki befizeti a tartozását.
Kónya Lajos kezdeményezte, hogy egyesületünk nyújtson pénzbeli segítséget annak, aki anyagi probléma miatt nem tud kiállításra, versenyre eljutni, de lehetősége volna rá. Ezzel a tagok egyetértettek.

3.Dr.Janda Balázs véleményeket kért a honlap olvasása és a szakmai előadásokon, közös munkákon való szerény részvétel, érdektelenség okainak feltárására. Továbbra is azt várja, hogy az egyesület az alulról jövő kezdeményezések, szakosztályok, csoportok alapján működjön, valamint emlékeztetett Délczeg Zoltán tavalyi javaslatára a szervezeti működésre vonatkozóan. - Romák György, Tassy András, Kónya Lajos és Juhász Zoltán reagáltak erre, következésképpen megegyeztek abban, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben mindenki a saját munkájával, rendelések szerzésével van elfoglalva, kevés idő marad internetezésre, programokon való részvételre.
- Délczeg Zoltán nagyon fontosnak tartja a magyar hangszerkészítők elismertségének
növelését, amihez segítséget kellene nyújtania az egyesületnek is, megkeresve az illetékes
szerveket, hiszen Magyarországon az a gyakorlat, hogy a zenekarok, a zenei intézmények
elsősorban külföldi hangszerkészítők által
készített hangszereket vesznek.
- Mezey János is elmondta véleményét a „hivatal” ez irányú hozzáállásában. Heves vita
alakult ki erről, azonban a tagok egyetértettek abban, hogy a hatóságok nem veszik figyelembe a
szakma érdekeit, véleményét.

4. Semmelweis Tibor összegző hozzászólásában tájékoztatta a tagságot visszavonulási szándékáról, valamint a mestervizsga bizottság kibővüléséről Szilágyi Miklós és Juhász Zoltán tagtársaink személyében. Véleménye szerint a bizottság szakmai felkészültsége ma euro-kompatibilis. Elmondta azt is, hogy nagyon sajnálatosnak és érthetetlennek tartja a tagok időnkénti érdektelenségét, hiszen a rendezvényeken, versenyeken, kiállításokon való részvétel, jelenlét nagyon fontos minden hangszerkészítő számára. Ezzel tudja ismertségét, elismertségét megalapozni, ezért fontos, hogy minél több bemutatkozási lehetőséget adjon az egyesületünk saját és a másik szervezettel közös rendezvényeken ezzel segítve tagjainkat. Mindezzel együtt szerinte jó évet zártunk, rendkívül sok dolog történt, amit a TV és a rádió is bemutatott. Nádaskuti, Bárdy és Mezei szerepét is méltatta a MÜPA kiállítás kapcsán. Tájékoztatott arról is, hogy Vékes József tagtársunk nagy gondossággal készíti az id.Kónya Istvánról szóló könyvet. A 2012. évi programban feltétlenül számoljunk a szászrégeni delegáció meghívásával!!!
Felhívta a figyelmet egy fontos eseményre, amelyre már most el kell kezdenünk készülni, 2013. májusában lesz Budapesten a Hegedűkészítők Világ Szövetségének Kongresszusa konferenciákkal, bemutatókkal, kiállításokkal. 160 készítőnek + 40 feleségnek már lefoglalták a szállodát!!! Nekünk is kell készülnünk kiállítással!!!

5. Horváth Pál felhívta a figyelmet, hogy 2012-ben lesz Cremonában a Biennale, amin ő is szeretne indulni.
Többek egyetértettek abban, hogy „fehér asztal melletti” összejövetelekre szükség lenne egymás jobb megismerésére, szakmai beszélgetések céljából. Ezt az igényt a jövő évi programjainkban figyelembe fogjuk venni, talán már februárban.

6. Zárásként a tagdíjak beszedésére kerül sor.
A közgyűlésen beszedett tagdíj: 102eFt volt.
k.m.f.

…………………………… …………………………… …………………………..
levezető elnök jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő

[attachment:2]2011 ÉVES
BESZÁMOLÓ.xls[/attachment]
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 2011.OKTÓBER 25-ÉN.xls

Please Belépés to join the conversation.

  • admin
10 years 3 weeks ago #31 by admin

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.210 seconds
Powered by Kunena Forum