JEGYZŐKÖNYV a 2013.február 18-i Közgyűlésről

  • hangzser
  • Topic Author
8 years 5 months ago #39 by hangzser
JEGYZŐKÖNYV a 2013.február 18-i Közgyűlésről

A közgyűlés időpontja: 2013. február 18. hétfő 17 óra.

Helyszíne: Karma Cafe & Restaurant (külön termében)
Budapest, VI. Liszt Ferenc tér 11.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven felsorolt 29 tag, közülük 4 fő tiszteletbeli
és 1 fő pártoló tag, valamint 1 fő meghívott.

A Közgyűlést a Boros Art Duo muzsikálása nyitja meg.
Ifj.Boros Mátyás hegedűművész produkciója: Paradis Siciliano, Massnet Thais és Kreisler Liebesfreud műve. Szintetizátoron kíséri testvére Boros Lajos. A gyönyörű muzsikájukkal megalapozták összejövetelünk hangulatát. Köszönjük nekik.

Lendvai Tamás megbízott alelnök köszönti a megjelent tagokat, tiszteletbeli és pártoló tagjainkat, megbízott elnökünket dr.Janda Balázst, örökös tiszteletbeli elnökünket Semmelweis Tibort, meghívott tagjelöltünket Domonkos Mátét, és a művészurakat, Roby Lakatost, ifj.Boros Mátyást, Boros Lajost és Kathy-Horváth Lajost.
- Bejelenti, hogy a meghívóban megadott napirendi pontok közül a legfontosabb
a vezetőség választás, mivel a november 11-i közgyűlésünk nem volt határozatképes,
így azóta csak megbízott ügyvezető elnökséggel működött az Egyesületünk.
- A választás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot kell választanunk:
Kónya Lajos, ifj.Kónya Lajos és Fóris Gergely vállalja,
a közgyűlés egyhangúlag megválasztja őket.
- A jelenléti ívek aláírásának ellenőrzésére, a tagdíjrendezés figyelembe vételével,
a határozatképesség megállapítására Tassy Andrásné titkárt kéri fel.
- A megbízott vezetőség az emailben kiküldött Jelölőlistán már nem szerepeltette Dr.Janda Balázs eddigi elnökünket, mivel jelezte, hogy szívesen átadja az elnöki pozíciót, hivatkozva elfoglaltságaira, munkája már nem teszi lehetővé, hogy vállalja az elnöki tisztséggel járó felelősségteljes feladatokat. Megköszönjük eddigi munkáját jelképes ajándékkal és reméljük, hogy a továbbiakban egyszerű tagként is segíti jogi tanácsokkal az Egyesületünk tevékenységét.
Dr.Janda Balázs válaszában megköszöni az eddigi közös munkát és a köszöntést, ténylegesen a továbbiakban is segíteni akarja a tagság munkáját, de elnökként nem kívánja jelöltetni magát. Domonkos Mátét alkalmasnak tartja és javasolja az elnöki pozícióra.
Lendvai Tamás: Ezért kerestünk erre a feladatra megfelelő személyt és jelöltük Domonkos Mátét, akinek neve már korábban is felmerült. Választása csak az egyesületi belépéssel lehetséges, azaz csak akkor, ha a tagság megszavazza a felvételét. Mint ismeretes, már jóval a tisztségek mandátuma lejárta előtt kerestük a legmegfelelőbb személyt, vagy a legmegfelelőbb megoldást elnök és az elnökség megválasztására. Tagságunk nagy része vonós, pengetős hangszerkészítő, de vannak fúvósok, zongora- és orgona-készítők is, és sok zenész tiszteletbeli tag. Olyan elnököt kerestünk, akit „mindenki” el tud fogadni, képviselni tudja a hangszerkészítőket, nyitott a szakma és a zenész társadalom irányában.
- Domonkos Máté a zenei életben és a zenei médiában ismert személyiség. Ő zenész, előadóművész, nem hangszerkészítő, végzettsége diplomás gitár tanár.
A Magyar Hangszermíves Cég alapító tagja, a Hangszerkészítő Céhek és
Egyesületek Közhasznú Szövetség Elnöke, a Hangszer és Zene internetes folyóirat
főszerkesztője. Az ő személyében olyan tagot vehetünk sorainkba és választhatunk
meg elnöknek, aki híd, összekötő kapocs lehet a fedőszervezet és az egyesületünk
között. Ezzel megtehetjük azt az első fontos lépést, amivel a hangszerészeket, az őket
képviselő tömörüléseket, szervezeteket közelíthetjük egymáshoz. A saját és a másik
szervezetben való tagsága nem lehet összeférhetetlen egymással, nem gondoljuk,
hogy ez bármiféle visszaélésre adhatna lehetőséget. A közös cél a lényeg, amit
mindnyájan vallunk, a magyar hangszerészet elismertetése, amelynek alapja a
hangszerészek közötti összetartó erő, és nem a széthúzás, a kizárás és az
ellenségeskedés.
- A Jelölő listán két alelnöki pozíciót is javasoltunk, amihez Alapszabály módosítás is
szükséges. Ennek megszavazásához a határozatképes tagság kétharmados egyetértése
kell. Az Alapszabály módosítása több szempontból is időszerű, új Civil törvény
lépett hatályba, székhelyet is szükséges változtatnunk, stb., valamint célszerű az
Alapszabályunk teljes felülvizsgálata, figyelembe véve a vonatkozó törvények
szerinti különböző szabályzatok kötelező elkészítését is.
- Két alelnöki pozíciót javasolunk megszavaztatni, egyik alelnöknek Baki Róbertet
javasoljuk, aki a többségi hegedűkészítő tagságot legjobban képviseli, az elmúlt két
évben a legtöbb munkát végezte a rendezvények, az erdélyi programok
létrehozásában, és ezzel a funkcióval további lehetőséget adhatunk neki terveink
megvalósításában az elkövetkezendő években.
- A titkári-pénztárosi teendők ellátására a továbbiakban is ragaszkodunk Tassy Andrásné jelöléséhez, nem valószínű, hogy más szeretné elvállalni ezeket a teendőket.
- A feladatok, a szervezési munkák, a programok kialakításának hatékonyabb elvégzéséhez javasoljuk a munkabizottságok kialakítását a felsorolt jelöltekkel.
- A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságba új jelöltként javasoljuk Zsibók Istvánt, mivel Szilágyi Zóránt Zoltán kilépett a tagságból.
- Az emailben kiküldött Jelölő listán szereplő neveken kívül természetesen mást is lehet jelölni.

Semmelweis Tibor is köszöni dr.Janda Balázs munkáját, valamint továbbra is javasolja Lendvai Tamást első alelnöknek, ahogy már a novemberi közgyűlésen is jelöltük.
Javasolja továbbá a „Jelölő listán” történő szavazást.
Juhász Zoltán egyetért Domonkos Máté belépésével, de tartsuk be a korábban is alkalmazott tagfelvételi szavazást, addig Máté fáradjon ki a helyiségből.

Tassy Andrásné tájékoztatja a közgyűlést, hogy a megjelent 30 tagból 4 tiszteletbeli és 1 pártoló tag levonásával 25 fő szavazatképes. A közgyűlés megkezdése előtt az elmaradt tagdíjak is rendezésre kerültek, így mindenki szavazhat. A teljes szavazóképes egyesületi létszámból, 47 főből (alapító, rendes és társult tag) a határozatképes létszám 23,5+1=25 fő.
Így a közgyűlés határozatképes.
Semmelweis Tibor hozzászólásában elmondja, hogy Domonkos Mátét komoly, megbízható embernek tartja, már 5 éve is őt akarta elnöknek. Ezzel a két szervezetben való elnöki megbízatással eleinte fenntartásai voltak, de már úgy érzi, ez nem okozhat problémát. Domonkos Máté alkalmas az Elnöki tisztségre, így ő is jónak tartja a jelölést és javasolja a megválasztását.
Nyílt szavazás: a tagság egyhangúan elfogadja Domonkos Máté tagfelvételét.
Domonkos Máté megköszöni a bizalmat.
Vékes József közvetíti dr.Tímár András tiszteletbeli tagunk üzenetét, aki sajnálatos módon nem tudott eljönni, de javasolja, hogy tartsuk meg harmadik alelnöknek dr.Janda Balázst.

Tassy Andrásné hozzászólásában kifejezi, hogy feleslegesnek tartja ezt a fajta harmadik alelnöki poszt bevezetését, hiszen tudjuk, Dr. Janda Balázs is kifejezte azt a szándékát, hogy nem kíván funkciót vállalni, elfoglaltságra, időhiányra hivatkozva.
Dr. Janda Balázs megköszöni a felvetést, de ő sem tartja célszerűnek ezt a javaslatot.

Lendvai Tamás felkéri a tagságot az Alapszabály módosítására a két alelnöki tisztség és a székhelyváltoztatásra vonatkozóan. Ez utóbbira a felmerült lehetőségek közül több szempontból a LFZE Hangszerészképző iskolája lenne legcélszerűbb, de ezt az Akadémia vezetésével egyeztetni kell.
A tagság egyhangúlag megszavazza a 2 alelnöki tisztséget, valamint felhatalmazást ad a legalkalmasabb székhely kiválasztására.

Lendvai Tamás felkéri a tagságot a Jelölőlista alapján történő listás szavazás elfogadása, amelyet dr.Janda Balázs is jogszerűnek tart.
A tagság egyhangúan elfogadja.

Tassy Andrásné tájékoztatja a tagságot, hogy 5 tagunk, aki külföldön tartózkodik, illetve nyomós indokkal nem tudott részt venni a közgyűlésen, az elnökség egyetértésével lehetőséget kapott emailben történő szavazásra.
Így emailban adta le szavazatát a listán szereplő jelöltekre:
Goldschmidt József, Zsibók István, Romák György, Mandel Róbert és Molnár Gábor.
Molnár Gábor üzenetet küldött levélben és köszöntötte a közgyűlést.

Szavazás, majd a Szavazatszámláló Bizottság elvonul a szavazatok megszámlálására.
A szavazás eredménye: a listán szereplő jelöltekre 29 igen szavazat 2 érvénytelen

szavazat érkezett.

A 2013-2014 évekre a következő tisztségviselőket és munkabizottságokat választotta meg a tagság:

Elnökség:
- Elnök: Domonkos Máté
- Alelnök : Lendvai Tamás
- Alelnök: Baki Róbert
- Titkár-pénztáros: Tassy Andrásné
Bizottságok:
- Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottság (állandó bizottság)
Bizottsági tagok: Zsibók István,
Juhász Zoltán
Szilágyi Miklós
- Etikai és Érdekvédelmi Bizottság (állandó bizottság)
Bizottsági tagok: Délczeg Zoltán,
Bogschütz István, Hegyesi Béla,
tiszteletbeli tagként Dr.Timár András
- Tudományos és szakmai bizottság (állandó bizottság)
Bizottsági tagok: Tassy András,
Romanek Tihamér, Mandel Róbert,
Blasszauer Róbert, ifj.Semmelweis Tibor,
tiszteletbeli tagként Vékes József
- Fegyelmi bizottság( ad hoc bizottság), az Etikai bizottság
kezdeményezésére kell létre hozni indokolt esetben
- Rendezvényszervező munkabizottság (állandó bizottság)
(program javaslatok készítése, az elnökség jóváhagyásával programok,
kiállítások szervezése, rendezése, zenészek felkérése, médiakapcsolatok
bővítése, image fejlesztés)
Bizottsági tagok: Semmelweis Tibor, Kónya Lajos,
Rácz Pál, Metzker Pál.
Domonkos Máté Elnök hozzászólásában megköszöni a tagság bizalmát és elmondja gondolatai, hitvallását ezzel kapcsolatban:
- a legfontosabb céljának, személyes ügyének tekinti, hogy a magyar
hangszerészet belekerüljön a zenei életbe, a magyar zenészek ismerjék a régi
neves hangszerkészítőket, pld. Schundát, Nemessányit, az utókor emlékezzen
rájuk, legyen szobruk például a Zeneakadémián,
- a hangszerészet a zenei kultúra része, nem ipar, a jó hangszer kincs, a hangszerkészítő mester, a muzsikusokkal meg kell ezt értetni,
- lényeges a médiában a megjelenés, a jó kapcsolat a sajtóval, ezért a közös ügy érdekében segíteni akar ezen a téren is.

Tassy Andrásné pénzügyi beszámolója: a 2012 évi mérleg még nem készült el, beadása májusban esedékes. A teljes pénzügyi elszámolást azonban naprakészen vezeti, így különösebben nagyobb eltérés nem lehet záráskor.
- a 2012 év összes bevétele: 1348196,-Ft,
- a 2012 év összes kiadása: 1268501,-Ft,
- várható eredmény 80ezer Ft,
- pénzeszközök 2013.jan.31-én: pénztár 58eFt, bank 511eFt, lekötve 540eFt,
- tagdíj kintlévőség 2013.jan.31-én 190eFt,
- tájékoztató adat az egyesület 2013.jan.31-i létszámáról: összesen 70 fő,
rendes és társult tag 47, pártoló tag 5, tiszteletbeli tag 18 fő,
- tájékoztató a beadott pályázatokról: a tavalyi 3 NEA pályázat mind várólistán
van, a 2013 évre beadott NEA működési pályázatok
elbírálása folyamatban van, a szakmai pályázatok kiírása nem
történt meg, továbbá folyamatosan figyeli az egyéb
pályázatkiírásokat, pld. most jelentek meg a norvég alapok
civil pályázatra, ha tud más lehetőséget is valaki, szóljon,
minden pályázatot elkészít, amire lehetőségünk van,
a BKIK-hoz beadtunk 2013-ra is támogatási kérelmet, biztató
információ van rá, hogy megkapjuk a kért összeget.
A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

Semmelweis Tibor tájékoztatást ad a 2013. májusi programról, az év legkiemelkedőbb
eseménye lesz, a Hegedűkészítők Világtalálkozója, melyhez mi is kapcsolódni
szeretnénk kiállítással, konferenciával.
A teljes programot a svájci elnökség szervezi, várhatóan 150 hegedűkészítő és
40 kísérő jön Budapestre a világ minden részéről. Az egyeztetés, a szervezés
folyamatban van (Roby Lakatos és zenekara koncertje, a kiállítási helyszín a
Zenetudományi Intézet vagy a Royal Hotel, stb.)
Röviden értékeli az eddigi munkát és elismeréssel szól a két év alatt létrejött
kiállításainkról, kirándulásainkról, összejöveteleinkről, programjainkról,
szervezési munkáinkról. Az eddigi működésünket sikeresnek tartja.
A Hangszerkészítők Szövetségével együtt remény van arra, hogy ennek a kis
országnak ténylegesen egy egységes szövetsége legyen, amely reprezentálja a
magyar hangszerészeket.

Lendvai Tamás tájékoztatja a tagságot a 2013 őszi programról, a tavalyi prágai kiállítást és kirándulást követő újabb lehetőségről a Prágai Magyar Intézet segítségével: tanulmányi kirándulás szervezése a Régi Zenei Fesztiválra Chesky Krumlovba, ill. szakmai kirándulás a cseh hangszerkészítőkhöz Markneukirchenbe.
Egyebek:
Délczeg Zoltán tájékoztatja a tagságot, hogy elkészítette az Etikai kódex tervezetet, amelyet az Etikai Bizottság tagjaival egyeztetni fog. Ezt követően- valamint figyelembe véve a különböző hangszerész egyesületeknél már meglévő kódexeket is, - összeállítják a végleges tervezetet és ki fogják küldeni a tagságnak megfontolásra, hogy a következő közgyűlésen elfogadásra kerülhessen.
Kónya Lajos tájékoztatást ad a Tatabányán rendezendő kiállításról és vásárról, ahol elfogadható áron standot lehet bérelni. Megfontolandó lehetőség.
Rácz Pál örömmel fogadja Domonkos Máté felvetését és kéri a közös fellépést, az illetékes önkormányzat megkeresését Nemessányi Sámuel emléktábla elhelyezésére az üzleténél, ami korábban a Nemessányi dinasztiáé volt.
Tassy Andrásné hosszabb távú terveink:
- a kópia verseny megrendezése, amelynek előkészítő munkáit a tavalyi évben
elkezdte Baki Róbert új alelnökünk, a nehézségekről tapasztalatokat már
szereztünk, de lényeges hozzá szponzorok, támogatók felkutatása,
- könyvkiadás a kortárs magyar hangszerkészítőkről, ehhez Kónya Lajos
szerzett már egy kis tőkét a Tatabányai Ipartestülettől, ezt a pénzt kötöttük le a
bankban, ehhez pályázni kell, és az előkészítő munkát el kell kezdeni.
Lendvai Tamás a Zeneakadémia felújítása ez évben befejeződik, okt.23-án lesz az átadás, el kell kezdeni a tárgyalásokat velük az említett szobrok állítása céljából.
Horváth Pál beszámol arról, hogy részt vett tavaly a cremonai Trienálén és hegedűje bekerült az olasz kiadványba, amelynek speciális feltételei vannak minden évben. Gratulálunk neki.

Lendvai Tamás bezárja a közgyűlést.

k.m.f.…………………………… …………………………… …………………………
levezető elnök jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesít

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.210 seconds
Powered by Kunena Forum