JEGYZŐKÖNYV a 218.május 7-i taggyűlésről

More
4 years 1 week ago #51 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2018. május 7-i Taggyűléséről


Helyszín: LFZE Hangszerészképző Szakközépiskola
1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
Kezdési időpont: 2018. május 7. hétfő, 16 óra

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 12 fő rendes/társult tag és 2 fő tiszteletbeli tag, meghatalmazással igazoltan távol 4 fő. A teljes szavazóképes létszámból 2 fő több, mint 2 éve nem fizetett tagdíjat, 2 fő telefonon – írásban szükséges Alapszabályzatunk szerint -jelezte, hogy kilép, 2 fő külföldön tartózkodik.
Így 31 fő fele +1 fő, azaz 17 fő szükséges a határozatképességhez, ami nincs meg.

Szecsődi Ferenc Elnök Úr javaslatára az ismételt összehívást ill. a taggyűlést fél órás szünettel Alapszabályunk szerint megtartjuk. Elnök Úr kéri a jelenlévőket a számunkra fontos, jó szakemberek megtartására, ezért néhányan vállalják a személyes megbeszélést a tagdíjtartozókkal és a bizonytalankodókkal.
Köszönti a jelenlévőket, Sebestyén Ernő hegedűművész professzor tiszteletbeli tagunkat és kísérőjét Nyári Gyulát, valamint Semmelweis Tibor tiszteletbeli örökös elnököt. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tassy Andrásné titkárt, hitelesítésre Blaszauer Róbert és Tassy András tagokat.

Napirendi pontok sorrendjében Semmelweis Tibor kéri a változtatást, amelyet a taggyűlés elfogad:
1. Tagdíj elmaradások rendezése, határozatképesség megállapítása
2. Beszámoló a Zenetudományi Intézetben rendezett „A Reményi család öröksége
és 12 kortárs magyar hegedűkészítő „ című kiállításról és konferenciáról
Előadó: Semmelweis Tibor
3. A 2017évi Mérlegbeszámoló és Közhasznú jelentés elfogadása
Előadó: Tassy Andrásné
4. Szecsődi Ferenc elnök úr értékelése az egyesület eddigi munkájáról és a jövőbeni
terveiről, a „Hangszerek Napja” programról.
5. Az Együttműködési Megállapodás ismertetése a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemmel és a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző
Szakközépiskolával, valamint a tervezett szeptemberi közös programról
Előadó: Blaszauer Róbert
6. Beszámoló a 3milliárdos hangszerbeszerzés és fejlesztés kormányzati programba
történő bekapcsolódásról és az ezzel kapcsolatos konferenciáról
Előadó: Lendvai Tamás, Kónya Lajos és Blaszauer Róbert
7. Egyebek, tagfelvétel.
8. Tagdíjfizetés 2018-ra.

1. Tassy Andrásné beszámol a tagdíjfizetésekről és elmaradásokról, körbeadja a nyilvántartást jelenlévők között.
2. Semmelweis Tibor beszámol az április 19-20-án a Zenetudományi Intézetben rendezett eseményről. A rendezvény társszervezője a Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület volt, a Zenetudományi Intézet pályázati pénzből, egyesületünk a BKIK 520000,-Ft támogatásával
tudta a rendezvényt finanszírozni. Reményi Mihály 26 hangszert hozott torontoi műhelye, kereskedőháza gyűjteményéből, valamint 12 magyar kortárs hangszerkészítő mesterműve is kiállításra került. A megnyitó jól sikerült, külön köszönet Sebestyén Ernő hegedűművésznek, aki Reményi Mihály hegedűn adta elő Liszt Ferenc Reményi Edéhez írt művét. A megnyitón elmondta, hogy a Reményi Műhelyből kikerült hangszerek az „Arany Korszak” utolsó láncszemei voltak. A mai hangszerkészítők jelenlegi helyzetét ismertetve kifejezte, hogy a jövőbeni kormányzati célok és támogatások az „Új Aranykor” kezdetét jelenthetik. A másnapi konferencián 8 előadó tartott előadást, köztük Reményi Mihály, az örökös, a Reményi Zeneház tulajdonosa, Péter Benedek, a német szövetség alelnöke, Simone Morassi, az olasz szövetség elnöke, Stefano Conia cremonai mester, Pap János, az LFZE akusztika tanára, Holló Bence hangszerkészítő mester, Baranyi Anna muzeologus, és több tudományos kutató és zenetörténész.
Szervezési kérdésekben javulni kell, későn készültek el az írásos anyagok, a plakátok, programszórólapok -bár a katalógus gyönyörű lett-, így a látogatottság a konferencián nem volt elegendő, a sajtó megszervezése elmaradt.
Blaszauer Róbert elmondja, hogy a Reményi család elégedett volt, a Zenetudományi Intézetnek ajándékozott egy Reményi Mihály hegedűt. Baranyi Anna kérte, hogy jövőre rendezzünk kiállítást és konferenciát Sáránszky Pál 100éves évfordulójára.

3. Tassyné bemutatja az elkészült 2017 évi mérleget, és elemzést ad a bevételekről és a kiadásokról. 2017-ben az összes bevételünk 1011eFt volt, ebből 551e tagdíjbevétel, 95e a Kálmán Imre Kulturális Központ támogatása,450e pedig NEA működési pályázati támogatás, amelynek egy részét számítógép vásárlásra nyertük. A költségek és ráfordítások összege 871eFt volt, így az évet 243eFt nyereséggel zártuk. A pénzeszközeink záró állománya 1526eFt, amelyből 572eFt lekötött betét. A közhasznúsági jelentés kitöltése a megadott formában folyamatban van, határidő május 30., a kritérium formuláknak megfelelőek vagyunk továbbra is.
Tassyné tájékoztatásul elmondja, hogy a 2017.évi működési pályázati támogatás elszámolását elkészítette és beküldte az EMMI Támogatáskezelőnek.
2018 évre beadott működési pályázaton ismét nyertünk, most 150eFt-ot, amelynek szerződéskötése folyamatban van. Szakmai pályázatot is beadtunk 2,5millFt összegben a szeptemberi Hangszerek Hétvégéje című rendezvénysorozatra, amelyet a Bartók Konzervatóriummal és a zeneiskolákkal szeretnénk megvalósítani, erre még nem jött válasz.
Szavazás:

2018./01. Határozat. A taggyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017.évi Mérlegbeszámolót.

4. Szecsődi Ferenc elnök az eddigi közös munka értékelésében elmondja, hogy örömmel vesz részt a Hangszerész Szövetség munkájában, nem bánta meg, hogy elvállalta az elnöki megbízatást. Jó a társaság, sajnálja azonban, hogy nem jelent meg a tagság nagy része, hiszen a tiszteletbeli és pártoló tagokkal együtt 61-en vagyunk. Van kilépés is, de új tagok is jönnek. Tapasztalja máshol is a KÖZÖNYT! 2017-ben sok időt vett igénybe az ügyvédi eljárás, az Alapszabály változtatás, az adminisztratív feladatok, de fontos kapcsolatokat, együttműködési lehetőségeket is kialakítottunk a KLIK-kel, EMMI-vel, a Bartók Konzival.
Két rendezvényen vettünk részt, a Károlyi Kastélyban rendezett 8.Quartissimo Fesztiválon, valamint a siófoki Kálmán Imre emlékkiállításon.
A legközelebbi fontos esemény „A Magyar Hegedű Ünnepe” program megrendezése a Pesti Vigadóban június 2-3-án. Összművészeti esemény lesz, hangszerkiállítással, népszerű kortárs zenével és a sátoraljaújhelyi Lavotta zenekar koncertjével, versenygyőztes fiatalok bemutatásával, (P)Rímhegedűk irodalmi összeállítással, Véber Noémi festőművész tárlatával és Hubay Jenő emlék-kiállítással, valamint "Mesterhangszerek Mesterkézben" koncerttel és borkóstolóval. Természetesen ide is meghívjuk a társ szervezetekben működő hangszerkészítőket is. A tagjaink aktív közreműködését várjuk.
Blaszauer Róbert kiegészítésként elmondja, hogy a Reményi kiállítást megelőzően a Budapesti tavaszi Fesztivál programjai keretében felkérést kaptunk a Várkert Bazárban rendezett Húsvéti családi programokon való részvételre, ahol a hegedűkészítés néhány mozzanatát mutatta be Péteri Károly családjával, valamint felkérésünkre Holló Bence tartott előadást a cremonai hegedűkészítésről.

5. Blaszauer Róbert beszámol az LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium igazgatójával Dr.Benkő Szabolccsal történt megbeszélésekről, amelynek eredményeként létrejött az LFZE és az MHSZE között egy Együttműködési Szerződés. Ennek keretében minden évben szeptember utolsó hetében országos hatáskörű rendezvényt szervezünk a Bartók Konziban, az Igazgató Úr tanítási szünetet rendel el a pénteki napra, ahol a diákok részt vesznek a szervezett programokon. Több zeneiskola is bejelentkezett már különböző zenei programmal, előadással, mi hangszerkiállítással, hangszerbemutatókkal, szakmai nappal készülünk. Célunk, hogy a teljes szakma képviselve legyen! Ígéretet kaptunk hangszerkellékeket árusító cégek részvételi lehetőségére, valamint egy hangszer megvásárlására is az iskola részéről. Ha a pályázatunk nem nyer, segítséget kapunk a Bartók Konzitól a költségek fedezésére. Az MHSZE szervezi a kiállítást, ami mindenki számára nyitott, de nem tagunk számára részvételi díjat fogunk kérni.
Guminár Tamás hozzászólásában helyesli, ha mindig ugyanazon a helyen, azonos időben rendszeresen szervezünk kiállítást és programokat, ez jó a zenészeknek, a Fonós rendezvényeknél tapasztalja. A Fonóban rendszeres kiállítók most Torontóban szerveznek egy napos kiállítást a Magyarok Házában.
Blaszauer Róbert kéri a tagságot közreműködésre:
- a program hírverésében Guminár Tamás vállalja a Duna TV-s interjút,
- a bemutató filmek összeállítását Tassy András vállalja,
- rézfúvós koncert szervezését Juhász Zoltán vállalja,
- népzenei koncertet Szerényi Béla ígért,
- a zongorásokat is mozgósítani kell.

6. Beszámoló a 3md-os hangszerbeszerzési konferenciáról.
A felkérés ellenére Kónya nem jött el taggyűlésre, a konferenciáról és a hangszerbeszerzési projektről Lendvai Tamás és Blaszauer Róbert ad tájékoztatást.
2018.március 19-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen került megrendezésre az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 című projekt keretében " Az eszközellátottság jelentősége a művészetoktatási intézményekben" című konferenciára.
A konferencián az iskolák vettek részt, kb.130-150 fő volt jelen, a rektorasszony és az EMMI főosztályvezetője is tartott előadást.
A lényeg az, hogy 2 lépcsőben fogják megvalósítani a 3 milliárdos fejlesztést, 2018 és 2019-ben. Minden iskola (nem csak zenei) kap 350eFt értékben elektromos zongorát, az alapfokú zeneiskolák 1mill.Ft értékű pianinot, a középfokú zeneiskolák 9mill.Ft értékben zongorát.
A KLIK-nél döntik el, hogy kik kapnak, de az iskolák adják meg a tankerületek felé az igényüket. Az iskolák létszámfüggően kapnak pénzt, hangszerjavításra 2400Ft/fő, hangszervásárlásra 17000Ft/fő a keret. A cél alapjaiban jó, évtizedek óta ilyen nem volt.
Blaszauer Róbert: az általunk összeállított hangszerész ajánlást Dr. Benkő Szabolcs is eljuttatta a minisztériumba és a tankerületekhez.
Sajnálattal állapítja meg, hogy a konferenciára nem kaptunk meghívót.
A bizottságba sem, ahol a döntéseket hozzák majd.
Ugyanakkor megkapta az iskolájától, ahol dolgozik, azt a listát, -mivel az igazgatója szerint nem titkos,- ami megadja, hogy milyen hangszerekre lehet pályázni (Stölzer, GEWA, Pannon, stb.). A jelenlévőknek körbeadja.
Javasolja az iskoláknak, hogy célszerűbb- akár részmunkaidőben is- hangszerjavítót alkalmazni, mert az anyagra, alkatrészekre fog elfogyni a javítási pénz.
Guminár Tamás a közbeszerzést kérdőjelezi, Semmelweis Tibor szerint közbeszerzés lesz kiírva, amit majd a bíráló bizottság dönt el. (Kikből áll a bizottság?)
Blaszauer Róbert: Nem várhatunk csak, nem ülhetünk a műhelyeinkben, hogy történjen valami. Tennünk kell azért, hogy a hangszerkészítőink részt vehessenek ebben a projektben.

7. Egyebek
- Tagfelvétel Blaszauer Róbert bemutatja a két hangszerkészítő jelentkezőt:
Rudnai Katalin vonós, pengetős hangszerkészítő és javító szakmunkás, és
Nemessányi László vonós, pengetős hangszerkészítő és javító mester.
2018./02. Határozat. A taggyűlés egyhangúlag megszavazta a belépéseket.

- Nyári Gyula jelzi, hogy pártoló tagnak fog jelentkezni.
- Adatvédelmi Szabályzat készítése. Tassyné elmondja, hogy Papp Szabolcs
informatikusunk hívta fel rá a figyelmet, mivel személyes adatokat nyilvántartunk,
megjelentetünk. EU-s rendelet, május 25. után már büntethetnek, ügyvédnek kellene
elkészíteni. Tassyné megpróbálja az interneten megvehető mintaszabályzat
alkalmazásával elkészíteni az MHSZE szabályzatát.

8. Tagdíjfizetés a taggyűlés elején megtörtént, beszedett tagdíj: 66eFt.

Szecsődi Ferenc elnök valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2018. május 7.


……………………………………......... …...……………………………………
Szecsődi Ferenc Tassy Andrásné
Az Egyesület elnöke Titkár, jegyzőkönyvvezető………………………………………… …………………………………………
Blaszauer Róbert Tassy András
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő
Attachments:

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.212 seconds
Powered by Kunena Forum