Helyszín: M10 étterem, Budapest, I.ker. Mészáros u.10.

A közgyűlés időpontja: 2014.március 24-én du. 5 órakor.

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint:

19 rendes és társult tag +5 új tag

1 pártoló tag

3 tiszteletbeli tag és

2 meghívott vendég Gulyás Emese hegedűművész és

Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész.

 

A közgyűlést Domonkos Máté, az egyesületünk új elnöke köszönti.

Bevezetőjében először gratulál azon tagjainknak, akik valamilyen kitüntetésben részesültek az elmúlt időszakban, így: Baráti Kristófnak a Kossuth díjához, Kathy Horváth Lajosnak kitüntető tagságához a salzburgi székhelyű Európai Tudományos és Művészeti Akadémián, és Rácz Pálnak az Echo TV-s interjújához.

Emlékeztet arra, hogy az októberi közös szövetségi közgyűlésen történt döntésünk alapján beléptünk a Hangszerkészítők Szövetségébe, aminek fontosságára szeretne kitérni. Egyesületünk erősíti a Szövetséget, a Szövetség működését, az együttes munkát, a teljes hangszerész társadalom érdekképviseletét az állami szervekkel szemben.

Belépésünkkel mi is lehetőséget kaptunk a Szövetség által a szakmai pályázaton nyert támogatásból, melyről részletesebben a Szövetség elnöke számol be.

 

Müller György elmondja, hogy az 1,5 Mill. Ft-os támogatás egyenlően lett elosztva a Szövetség tagegyesületei között, amelynek nagy része felhasználásra is került. Ezzel a pályázattal munkát vásároltunk magunknak, a zeneiskoláknak szükségük van a hangszerjavítási munkákra, ezzel nekik lehetőséget adunk ezen költségeik megfelezésére, a tagjainkat pedig munkához juttatjuk. Ez a pályázat bizonyítja, hogy van erre igény a továbbiakban is, tárgyalni kell a zeneiskolákkal, és minél több pályázatot beadni.

Néhány problémás megállapodás rendezése van még hátra. A pályázati támogatás március 30-ig használható fel, április 30-ig pedig beszámolót kell készíteni. Sikerdíjas pályázatírónk van, aki bonyolítja ezeket a munkákat. A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület 4 tagja (Fóris Gergely, ifj. Kónya Lajos, Molnár István és Szilágyi Miklós) összesen 392550,-Ft-ot kapott ebből a pályázati támogatásból az együttműködési megállapodásokban rögzített zeneiskolák hangszereinek javítására.

 

Domonkos Máté elmondja, hogy új tagok jelentkeztek belépésre az egyesületünkbe, akik felvételét a közgyűlésnek kell megszavaznia. Hét új tag felvételéről kell szavazni: Cseke Gábor, Cseke László, Kovács Balázs, Müller György, Stégmár Krisztián zongorakészítők, Cseke Márton tanuló, és Guminár Tamás hegedűkészítő.

Müller György bemutatja a zongorakészítőket és előadja, hogy az új belépő 6 tag és Lendvai Tamás létrehozzák a zongora-orgonakészítő szakosztályt. Cseke Márton még tanuló, de szeretnének minél több fiatalt is bevonni az egyesületi munkába a szakmai elkötelezettség erősítése céljából. Célszerű lenne egy tanulói- ifjúsági szakosztály létrehozása.

Guminár Tamás hegedűkészítő mester, igazságügyi szakértő, restaurátor, bemutatja működését, korábbi tevékenységét. Elmondja, hogy az előző szövetségben szakosztály vezető is volt, azonban nem alakult ki közös erővonal, csak a külön műhelyek funkcionáltak. A barátság mentén szeretne hasznos tagjává válni Egyesületünknek.

Lendvai Tamás örömmel üdvözli az új belépőket és a zongora szakosztály létrehozását, valamint azt a kezdeményezést, amit már ő is ajánlott korábban a tagoknak, hogy hozzuk létre a tanulók részére az ifjúsági tagozatot. Legyenek mindjobban bevonva az egyesületünk életébe, a szakmai munkába. A szavazásnál azonban még tegyünk különbséget.

Tassy Andrásné javasolja az Alapszabály szerinti tagi besorolás lehetőségét, a pártoló tagságot, ami még nem ad szavazati jogot.

Dr.Janda Balázs is megerősíti ezt a lehetőséget.

Egyúttal tájékoztatja jelenlévőket, hogy az októberi közgyűlés döntése szerinti, valamint az életbelépett új civil törvénnyel kapcsolatos, az Egyesületet érintő alapszabály módosításokat, és az új vezetőség dokumentumait változásbejegyzési kérelemmel tavaly beadta a bíróságra, de még sajnálatos módon nem történt meg a hivatalos bejegyzés.

Kónya Lajos véleménye, örülünk az új tagoknak, senkit ne zárjunk ki.

A jelenlévők megvitatják a tanulók felvételi kérdését, a döntés pártoló tagi státusz.

Szavazás az új tagok felvételéről: 6 fő rendes tag és egy fő pártoló tag Cseke Márton személyében, aki majd a fiatal, tanulói szakosztály létrehozza a többi tanulóval együtt.

 

Tassy Andrásné beszámol az elmúlt év gazdálkodásáról és a jelenlegi pénzügyi helyzetről.

2013-ban az összes bevételünk 2.299.816,-Ft, kiadásunk pedig 1.748.627,-Ft volt, így 589.289,- Ft eredménnyel zártuk az évet. A bevételeinkből a befolyt tagdíj 452.000,-Ft, az SZJA 1% felajánlás 35989,-Ft, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara támogatása 1.150.000,-Ft és a Nemzeti Együttműködési Alaptól pályázaton nyert működési támogatás 250.000,-Ft volt. Két nagyobb programunk volt 2013-ban, május-júniusban a Hegedűkészítők Világszövetsége (EILA) budapesti programjain, kiállításokon, előadásokon valamint az ehhez kapcsolódó Reményi család emléktábla avatáson és a Magyar Hegedű Ünnepe kiállításon való aktív részvétel, rendezés és szervezés, valamint a novemberi tanulmányi kirándulás a Hangszerész iskola diákjaival, tanáraival. A BKIK-tól ezekhez a programokhoz kaptunk támogatást. Az Egyesületnek van lekötött betétje is könyvkiadás célra 561.052,-Ft.

A könyvelőnk elkészítette az egyesületünk mérlegbeszámolóját az ismertetett tényszámokkal, ez alapján kéri a közgyűléstől a mérleg elfogadását.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a jelenlegi létszámunk az új tagokkal együtt 71 fő, ebből 48 rendes és társult tag, 5 pártoló, és 19 tiszteletbeli. Néhány főt, aki évek óta nem fizetett tagdíjat, kizártunk az Egyesületünkből. Az év végi tagdíj kinnlevőség 270.000,-ft volt, a mai közgyűlést megelőzően több mint 200000,-Ft befizetésre került.

Szavazás: a közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2013 évi mérlegbeszámolót.

 

Domonkos Máté felkéri Kónya Lajost a folyamatban lévő és tervezett szakmai programokról tájékoztassa a jelenlévőket.

Kónya Lajos elmondja tapasztalatait a frankfurti vásárról, amelyre páran kiutaztak, további programok pedig:

- Mittenwaldba már 5 fő jelentkezett a júniusi hegedűkészítők versenyére, (a felhívást megjelentettük a honlapunkon!!!) a hangszerek kiszállítását, és a kiutazást szervezzük,

- Szászrégenben ismét lesz nemzetközi hegedűkészítő verseny és kiállítás aug.20-22-ig, jelentkezni Baki Róbertnél lehet, az eddigi részvételeink nagyon jól sikerültek, nagyon hasznosak és élményekben gazdag kirándulások voltak,

- A Budai Várban, a Hangszertörténeti múzeumban 1950-2000 között készült hegedűk hiánypótlására gyűjtés indult, várnak hosszú letétbe helyezést, felajánlást örökbe,

- Szeptemberi Mondomusica Cremona, kiállításon részvétel önálló standdal (?), tanulmányút lehetősége.

 

Domonkos Máté a 2014 évi és a jövőbeni terveinket kiegészíti azzal, hogy szeretnénk megvalósítani a tanulmányi kirándulást Cremonába, amelyhez természetesen támogatást kell szerezni valamint szándékunkban áll egy könyv kiadása a magyar hangszerkészítőkről. Reméljük, hogy terveinket sikerrel meg tudjuk valósítani és a magyar hangszerészet megint nagy lesz! Ezzel bezárja a közgyűlést.

 

Baki Róbert bemutatja Gulyás Emesét, a Budapesti Fesztivál Zenekar hegedűművészét, akit Pintér József tagunk (sajnálatos módon nem tudott eljönni) kért fel arra, hogy hegedűjátékkal színesítse közgyűlésünket és mutassa be Greiner hegedűjét.

A művésznő Bach Partitaját és Gluck Melódiáját adta elő ezt követően szakmai beszélgetésekre került sor a bemutatott hegedűvel kapcsolatosan.

 

k.m.f.

 

 

 

……………………………      ……………………………   …………………………

levezető elnök                          jegyzőkönyv vezető             jegyzőkönyv hitelesítő