Gratulálunk Juhász Zoltán rézfúvós mester tagunknak!!!

Amerikában díjazták a magyar hangszerinnovációt, a twobát (papageno.hu)

 

 

Kedves Tagok!

Kedves hangszerészek és hangszerkereskedők!

 

Az EMMI illetékeseivel történt többszöri telefonhívás és kutatás után a mai

napon megtudtuk, hogy 2020.december 24-én (Szentestére ajándékképpen)

megjelent a nevünkre kiírt 60 milliós kormányzati támogatás, az 1290/2020.

(VI. 5.) Kormányhatározat, módosítása.

 

A módosítás a Magyar Közlöny 2020. évi 290.számában található az alábbi

címen:

2005/2020. (XII. 24.)

Korm. határozat

 

A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a

rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló

tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten

belüli előirányzat-átcsoportosításokról,

kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021.

évi központi költségvetés végrehajtása érdekében

szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok

módosításáról

 

Ez az u.n. saláta törvény tartalmazza a 10790-es oldalon a módosítást, amely

szerint a „Hangszervásárlás és hangszerjavítási támogatási alap a magyar

hangszerkészítők és hangszerkereskedők megsegítésére (Magyar Hangszerész

Szövetség) 60 millió forint” támogatást nem a Magyar Hangszerész Szövetség

kapja, hanem két zenei intézmény alapítványa, egy szegedi és egy pécsi.

Az eredeti határozatról 2020.aug.27-én levelet kaptunk Fekete Péter kultúráért felelős

államtitkártól.

A változásról azonban az EMMI-től semmiféle levelet nem kaptunk, holott levélben

és e-mailben többször is megkerestük őket pályázatunk elbírálásával kapcsolatban.

2020.szeptember 25-én beadtuk az előírás szerinti pályázatunkat, novemberben

megküldtük nekik kérdéseinket, javaslatainkat a problémák megoldása érdekében, de

a mai napig választ nem kaptunk. Dr. Ragány Misa úr, az EMMI főosztályvezetője a

mai napon telefonba csak annyit mondott, megjelent a módosítás a Magyar

Közlönyben. Sem az okokat, sem a problémákat nem tudjuk. A módosításban a

nevünk sem szerepel, hogy visszavonják tőlünk, csak az, hogy 2 sorba írták át 30-

30mFt-tal az új kedvezményezetteket.

 

10790 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 290. szám

6. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

„1. A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának

enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat 1. melléklet II. pontjában

foglalt táblázat

a) 5. sora helyébe a következő sorok lépnek:

5.1. Hangszervásárlás és hangszerjavítási támogatási alap a magyar

hangszerkészítők és hangszerkereskedők megsegítésére

(Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma

Alapítvány) 30 millió forint

5.2. Hangszervásárlás és hangszerjavítási támogatási alap a magyar

hangszerkészítők és hangszerkereskedők megsegítésére

(Potenton Alapítvány) 30 millió forint

b) 15. sora helyébe a következő sor lép: (Program Összeg)

Öröm a zene! – a tehetségkutató rendszer nemzeti programmá emelése

(Petőfi Irodalmi Múzeum) 100 millió forint”

2. A Kormány visszavonja a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát

érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat 1. melléklet

II. pontjában foglalt táblázat 14.sorát.”

A két alapítvány az alábbi címen található a neten:

SZTE Bartók Béla Művészeti Kar | Alapítvány (u-szeged.hu)

Potenton Alapítvány

A szervezetek alapadatait letöltöttem a Civil szervezetek névjegyzéke (keresés) |

Magyarország Bíróságai (birosag.hu) oldalról.

 

A támogatás bonyolítására kiírt két alapítvány, ha ténylegesen a támogatás

eredeti céljának megfelelően a magyar hangszerkészítők és hangszerkereskedők

megsegítésére használja fel a 60milliós összeget, akkor nem probléma, ha nem

mi bonyolítjuk. A lényeg a magyar hangszerkészítők, javítók, ill. a magyar

hangszerészek által készített termékeket árusító hangszerkereskedők

támogatása. Ha a külföldről beszerzett hangszervásárlásra fordítják, azzal a

külföldi hangszerkészítőket támogatják. Hogy ez ne történhessen meg, erre

szeretnénk garanciát kapni a Minisztériumtól.

 

Pannonhalma, 2021.01.05. Blaszauer Róbert és Tassy Andrásné

Szeretettel kívánunk szép Húsvétot minden kedves tagunknak és olvasónknak!

(244) An Easter Hallelujah - Cassandra Star & her sister Callahan - YouTube

Tájékoztatás

 

az elmaradt 2020. november 16-i taggyűlés napirendi pontjaiban felsorolt témákról

Tisztelt Tagok!

A tájékoztatót és a beszámolót az alábbiakban adjuk meg.

1. A járvány miatt a kormány további biztonsági előírásokat léptetett életbe, ezért a

taggyűlést nem tartottuk meg.

Tassy Andrásné titkár: Taglétszámunk jelenleg: rendes és társult tag 40 fő, pártoló 3 fő,

tiszteletbeli 19 fő. A szavazóképes létszámból 3 fő külföldön él.

Két tag jelentkezett tagnak: Horváth Flórián amatőr hegedűkészítő, 2019. 12.09-én.

Markó Botond vonós, pengetős hangszerész, 2020. 08.11-én.

Szabályzatunk szerint a felvételüket a taggyűlés dönti el, ez nem volt lehetséges. Két hangszerész

mester ajánlását kértük tőlük, amit még nem kaptunk meg.

Markó Botondot sokunk ismeri, Baki Róbert hangszerkészítő mester műhelyében dolgozik, részt

vett a Nemessányi kópiaverseny előkészítésében, nála eltekinthetünk az ajánlástól, de a

tagdíjbefizetést kérjük sürgősen rendezni.

Több éves tartozása van: Fóris Gergelynek 36eFt, Rácz Barnabásnak 24eFt és Tóth Józsefnek

36eFt. Szabályzatunk szerint, ha év végéig nem pótolják, tagságukat törölni kell.

 

2. Beszámoló a koronavírus járvány miatti kormányzati támogatás megvalósításának

jelenlegi helyzetéről, a beadott pályázatról.

A Magyar Közlöny 135. számában jelent meg:

A Kormány 1290/2020.(VI.5.) Korm. határozata a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti

szférát érintő hatásának enyhítéséről.

A táblázat 5. pontja:

Hangszervásárlás és hangszerjavítás támogatási alap a magyar hangszerkészítők és

hangszerkereskedők megsegítésére (Magyar Hangszerész Szövetség) 60 millió Forint.

Felelős: a pénzügyminiszter.

Szecsődi Ferenc elnök:

Kedves Tagtársak!

2020. augusztus végén érkezett a hír, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya 60.000.000 Ft-ot ajánl

fel a magyar hangszerkészítők, hangszerjavítók, hangszerkereskedők megsegítése céljából. Ezt az

összeget szövetségünk részére szánták, ám mint azt Vashegyi Györgytől, a Nemzeti Kulturális

Tanács elnökétől megtudtam, három intézmény: a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla

Művészeti Kara, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Egyetem a kedvezményezettje. Én rögtön tiltakoztam a Zeneakadémia támogatása miatt, hiszen ez

az intézmény az elmúlt években más forrásokból már bőséges támogatásban részesült. Azt a választ

kaptam, hogy a Zeneakadémiát nem lehet kihagyni.

Előre leszögezem, hogy Vashegyi György elnök úrral kiváló a kapcsolatom.

Megkezdődött az igények felmérése. Szeptember első két hete azzal telt el, hogy kapcsolatot

találjak a Zeneakadémia felé. Nem volt egyetlen felelős beosztású embert sem, aki felvállalta volna

a tanszékek megkeresését. Végül Fekete Gyula rektorhelyettes úr kijelölt egy koordinátort, akivel

szeptember 15-én felvettem a kapcsolatot. Mint kiderült, teljesen tájékozatlan az ügyben. Ígéretet

tett, hogy egy héten belül eljuttatja hozzám a hangszerbeszerzési- és javítási igényeket.

 

Szegeden egyszerű dolgom volt, mert hamar összeállt a lista a beszerzendő hangszerekről. Ehhez

szükség volt az oktatók és tanszékvezetők segítőkész közreműködésére.

Pécsett már nem volt ilyen egyszerű a helyzet. Az ottani dékán Vas Bence - akivel szintén jó a

kapcsolatom - nem tudott egyezségre jutni a kar oktatóival. Ők tubát, basszus trombitás, szaxofon

akartak vásárolni, de erről többszöri személyes egyeztetés után sem sikerült őket lebeszélni. Ekkor

elnökségi ülést hívtunk össze a hangszerész szövetségben, ahol az az egyöntetű döntés született,

hogy mivel ezek a hangszerek csak külföldről szerezhetők be, nem felel meg a támogatási

követelményeknek.

Közben a Zeneakadémiáról nem jelentkeztek, egy héten keresztül hiába kerestem a koordinátort, aki

vissza se hívott. Mikor erről Vashegyi elnök urat tájékoztattam, visszavonta a Zeneakadémia

támogatását, s a felszabadult összeget szétosztották a másik két intézmény között.

Telt- múlt az idő, de a pécsi intézménnyel többszöri személyes találkozót követően sem sikerült

megegyezni. Később kiderült az egész támogatási kiírás fonáksága. Amennyiben a megítélt összeg

a rendelkezésünkre áll, az igényelt hangszerek a Hangszerész Szövetség tulajdonába kerülnek,

melyeket használatba vételi szerződéssel lehet a szegedi és pécsi intézmények részére átadni.

Rögtön felmerül a kérdés: ki vállal felelősséget az állagmegőrzésért, ki ellenőrzi a hangszerek

állapotát olyan módon, ahogy ez az állami hangszerek esetében történik.

Ezzel a konstrukcióval a Magyar Hangszerész Szövetség olyan terhet vállalna magára, amely

meghaladja anyagi és adminisztratív lehetőségeit. Vashegyi elnök úr ezen érveket meghallgatva arra

az álláspontra jutott, hogy további lépéseket tesz -az eredeti célkitűzés megtartásával – a felmerült

problémák megoldására.

Kérem minden tagtársunk türelmét, hogy a járványhelyzettel is súlyosbított időszakban legyenek

megértőek. Amint újabb konkrétumot tudok, azonnal tájékoztatom a tagságot.

Vigyázzunk magunkra és egymás egészségére, üdvözlettel

Szecsődi Ferenc

elnök

Blaszauer Róbert alelnök hozzászólása:

Mivel aktívan részt veszek az előkészületekben, ezért felelősnek tartom magamat is a jelen

helyzetért.

Szeretném egyértelművé tenni az álláspontomat minden tagunk számára.

Kihangsúlyozom, hogy nem a mi tétlenségünk az oka a késedelemnek. Tudjuk, hogy a szakma

megsegítésére most van szükség és nem valamikor.

Aki jól akarja értelmezni a KÖZLÖNY sorait, az tudja, csak az fogadható el számunkra, ha

kitartunk amellett, hogy a megjelent határozatban a magyar hangszerkészítők, javítók és

kereskedők a kedvezményezettek!!! / természetesen azok a kereskedők akik jelen helyzetben

magyar hangszerekkel kereskednek /. Nem kívánunk olyan igényeket támogatni, amely

külföldről behozott hangszerekkel gyarapítanák néhány zenei intézmény hangszerparkját.

Szeretnénk megértetni mindenkivel, hogy ez a lehetőség a MAGYAR HANGSZERÉSZ

SZAKMA MEGSEGÍTÉSÉRE jött létre!!!

Blaszauer Róbert

3. Tájékoztató a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozók részére

adózási kedvezmény iránti kérelmek beadásáról (adózási, ÁFA kérelmek és javaslatok

EMMInek, Pénzügyminisztériumnak)

Blaszauer Róbert alelnök:

Bemutatom a két elküldött levelet, amire a mai napig nem kaptunk választ, sőt nemhogy

választ, de befogadó visszajelzést sem!