JEGYZŐKÖNYV A 2013. október 7-i Közgyűlésről

  • hangzser
  • Topic Author
8 years 6 months ago #40 by hangzser
Helyszíne: Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara nagyterme
1016 Budapest, Krisztina krt.99.

A közgyűlés időpontja: 2013. október 7-én du. 5 órakor.


Jelen vannak: az egyesületünk az MHSZE részéről a mellékelt jelenléti íven felsorolt 29
tag, közülük 2 fő tiszteletbeli és 1 fő pártoló tag, valamint a
Hangszerkészítők Szövetsége részéről az elnökség ill. az egyes
tagszervezeteket – a Hangszerkészítők Szövetségét, a Fúvós Hangszerész
Céhet, a Magyar Hangszermíves Céhet és a Magyar Hegedűkészítők
Társaságát – képviselő tagok, és meghívottak, hangszerkészítők.

A Közgyűlést Domonkos Máté, mint a Szövetség elnöke köszönti, és felkéri Szerényi Béla elnökségi tagot, hogy tájékoztassa a jelenlevőket a Szövetség céljairól, működéséről, terveiről.
Szerényi Béla: a szövetség az egyes tagegyesületekből áll, akik önállóságukat megtartva működnek együtt. A szövetségben az egyes tagegyesületeket azok megbízott képviselője, elnöke képviselik. Eddig is tapasztaltuk, hogy a hatékony, de méretében kis szerveződések képtelenek átütő sikereket elérni, akár kormányzati szinten, akár a működés területén. Speciális, szakmai érdekeket csak egységes képviselet révén lehet elérni, ezért célszerű létrehozni a valódi szövetséget.
Az egyes tagegyesületek tagjaik saját elvárásainak, céljainak megfelelően dolgoznak, függetlenül határozzák meg programjaikat, de lehetőséget biztosítanak együttműködésre, közös programokra is.
Dr.Janda Balázs: előadja és levezeti a nagy szövetség létrehozásának jogi proceduráját ill. a szavazás folyamatát.
1. Az MHSZE február 28-i vezetőségválasztó taggyűlése dokumentumainak rendezése a bírósági beadványok elkészítéséhez. Az azóta eltelt időben hivatalosan ez nem történt meg, ezért ő névleges elnöke volt az egyesületnek, míg Domonkos Máté látta el a tényleges elnöki feladatokat. Ezért az akkori szavazást most meg kell erősíteni, Domonkos Máté elnök, Lendvai Tamás és Baki Róbert alelnök és Tassy Andrásné titkár.
2. Az egyesületünk székhelyváltását a Zeneakadémia jóváhagyta, így a székhelyünk LFZE 1064 Budapest, Wesselényi u.35. lesz.
Az egyesület 26 fővel határozatképes, a megerősítés 26 igennel megtörtént.
3. Az MHSZE kérelmezi belépését a Hangszerkészítők Szövetségébe, ezt a Szövetség képviselői elfogadják.
4. Az MHSZE belépését a tagság megszavazza 26 igennel.
5. Domonkos Máté Lemond a Szövetség elnöki tisztjéről, csak az MHSZE-ben kíván elnök lenni. Célszerűbbnek tartja és javasolja, hogy a Szövetség elnöke képzett és gyakorló hangszerész legyen. A tisztségre Müller Györgyöt javasolja. Egyúttal tájékoztat arról, hogy a Szövetség nyert 1,8millFt-ot hangszer felújítási pályázaton, melynek felosztásáról belső pályáztatással kívánnak dönteni, valamint arról, hogy az egyesülésről, a Szövetség jövőbeni terveiről egy komolyabb sajtótájékoztatót szeretne tartani. Felkéri Müller Györgyöt, mint jövendőbeli elnököt, beszéljen a Szövetség terveiről.
Jelenlévők egyhangúlag megválasztják Müller Györgyöt a Hangszerkészítő Szövetség
elnökének.
6. Müller György megköszöni a bizalmat.
Jövőbeni munkájára nézve két területet tart leginkább fontosnak:
- a fiatalok bevonását munkánkba, a jövő építése céljából az ifjúságot is be kell vonni, a Hangszerészképző iskolának fontos szerepe van ebben, ifjúsági szekció létrehozását is szorgalmazni kell,
- a Szövetség gazdasági jelentőséggel is bírjon, segítse a nehéz helyzetbe került idős kollégákat.

7. Dr.Janda Balázs javaslatot tesz az elnökségi tagok személyére: Arany László, Szerényi Béla, Domonkos Máté, Baki Róbert, Lendvai Tamás, valamint szövetségi titkár Tassy Andrásné. Jelenlévők egyhangúan megszavazzák a javaslatot.

8. Lendvai Tamás hozzászólásában hangsúlyozza, fontos a Szövetségnek, hogy a múltja és a jövője szempontjából is, hogy a folytonosságra törekedjen és számítson a régi szakemberek véleményére, tapasztalataira, és bölcsességére. Ezt a folytonosságot Semmelweis Tibor, a Hangszerész Szövetség első elnöke személyesít meg, ezért kéri, hogy a Szövetség erősítse meg örökös tiszteletbeli elnöknek.
Jelenlévők egyhangúan megszavazzák a javaslatot.
9. Szerényi hozzászólása: a mi szakmánk apáról-fiúra, mesterről-tanítványra szóló szakma. Köszönjük nekik, és felelősséggel becsüljük meg őket.
10. Müller György: gazdasági pénzügyi tervekről beszélt, fontos most a pályázati pénz igazságos felosztása, ehhez javaslatokat, ötleteket várunk.
11. Lendvai tájékoztatója:
- 2015-től mestervizsgázott mester nélkül tanulót tartani nem lehet.
- tanulmányi kirándulást szervezünk Markneukirchenbe 2013.nov.3-6-ig busszal, támogatóink a BKiK, a Hangszerész Iskola és az MHSZE.

Semmelweis Tibor megköszöni a szavazást és az elismerést a kollégáknak és rövid visszatekintést ad a régmúltról és a közelmúlt közös eredményeiről.

Domonkos Máté bezárja a közgyűlést.
k.m.f.…………………………… …………………………… …………………………
levezető elnök jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.191 seconds
Powered by Kunena Forum