JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület

2022.október 26-i Taggyűléséről

 

Helyszín: Hangszerészképző Szakközépiskola.

(1064 Budapest, Vörösmarty u.35.)

Kezdési időpont: 2022.október 26.szerda, 17 óra.

 

Guminár Tamás elnök köszönti a tagokat és emlékeztet arra, hogy a Covid vírus miatt 2021.március óta nem volt rendes, szemályes jelenlétű taggyűlésünk.

 

1. Tassyné kéri a jelenléti ívek aláírását és megállapítja a határozatképességet.

A taggyűlésen résztvevők száma : 17 fő, a határozathozatalhoz 24 fő jelenléte szükséges.

 

2022.okt.26./1. sz.határozat: a taggyűlés nem határozatképes, így Szabályzatunk

szerint a taggyűlést 1o perc elteltével megismételjük.

 

2. A jegyzőkönyvezéssel kapcsolatos feladatok meghatározása:

A taggyűlés levezető elnöke: Guminár Tamás elnök

Jegyzőkönyv készítő: Tassy Andrásné titkár

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Blaszauer Róbert és Tassy András

 

2022.okt.26./2 sz.határozat: a taggyűlés elfogadja a levezető elnököt, a

jegyzőkönyv készítőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket.

3. Guminár Tamás elnök ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a 2022 éves munkáinkról.

 2. A Nemessányi hangszerkészítő verseny eredményei, tanulságai,beszámoló a költségekről.

 3. Beszámoló a Nemessányi könyvkiadásról, tájékoztató a költségek alakulásáról, az MHSZE tulajdonú könyvek eladásáról, a forgalmazó kijelöléséről, megbízásáról.

 4. Részvétel külföldi és belföldi kiállításokon, Mondomusica, Hollandia, Fehérvárcsurgó stb.

 5. Hangszerek Hétvégéje rendezvény szervezése november utolsó hétvégéjére.

 6. Tervek, programok 2023-ra.

 7. Kiállítás a Zene Házában.

 8. Adminisztrációs feladatok, tagdíjak elszámolása, tartozások, befizetések.

 9. Egyebek, Kérdések.

 

2022.okt.26./2 sz.határozat: a tagság elfogadja a napirendi pontokat.

 

4/1. Guminár Tamás beszámolója előtt két fontos info:

     • Bata igazgató úrral többször beszéltek, 2023 tavaszán lesz rendezvényünk a Zenepavilonban,

     • A Hangszerészképző iskolában megszorítások lesznek a fűtési és egyéb költségek növekedése miatt, mi is utoljára tudtunk itt taggyűlést tartani.

Guminár Tamás köszönetet mond Lendvai Tamásnak az eddigi, 30 éves áldozatos munkájáért, amit az iskoláért tett, valamint az elismert szakmai tudásáért. Nem tudni, mit hoz a jövő, teljes a bizonytalanság az iskoláról Az új igazgatónővel, Darázsdi Zitával, jó a kapcsolat, reméljük hasonló közös munka alakulhat ki, és ebben Mezei János is segíteni fog.

Müller György: nagy probléma, mi lesz az iskolával, mi lesz a tanulókkal. A Bartók Konziban lesz bizonyos termekben oktatás, nem rendszeresen, akár az előtérben is, bizonyos diákok a mestereknél kapnak elméleti oktatást, csak ismeretterjesztő órák lesznek a Konziban, akár az előtérben is...

Tenni kellene az iskola megmentéséért.

Guminár folytatta a beszámolót:

2022.júniusban volt A Magyar Hegedűk Napja, jól sikerült, összművészeti napok voltak, a felelős rendezők nem mi voltunk.

Tassyné ezzel kapcsolatban felolvasta Szecsődi Ferenc tanár úr levelét, melyben tájékoztatott bennünket arról, hogy további évekre is kapott MMA támogatást a rendezvényre, és biztosított a részvételi lehetőségekre. Nehezményezte azonban egyesek viselkedését, a késői érkezést, a koncertek alatti jövés-menést, beszélgetést, a jelentkezési szabályok be nem tartását.

Erről némi vita kerekedett, többen elfogadták a kritikát, elnézést kértek a történtekért, de mivel nem mi vagyunk a felelős rendező, a tanár úr által közvetlenül meghívott hangszerkészítőkért, a művész urak viselkedéséért nem vállalhatunk felelősséget. Szigorúbban kell venni a jelentkezést, a regisztrációt, a jelenlétet a nyitó-záró időn belül. Csak élő készítők, mesterek hangszereit lehessen kiállítani. Ezt Tassyné beszélje meg Szecsődi tanár úrral, mivel ő kapta a levelet.

 

4/2. A 2022 év legnagyobb rendezvénysorozata a Nemessányi verseny volt, valamint ehhez kapcsolódóan a Nemessányi könyvkiadás. Ebben a legnagyobb szerepe Baki Robinak volt. Olyan szakmailag elismert embereket hívott meg zsüritagnak és jöttek el Budapestre, akik még Magyarországon nem jártak, nem ismerték a magyar hangszerkészítőket, ugyanakkor jelenlétükkel nemzetközi hírnevünket gyarapították, bekerülhetünk a nemzetközi versenyszférába. Sokat tanulhatunk ebből, Guminár szerint a verseny hatása már látható volt a Fonóban nemrég rendezett kiállításon is. A verseny első helyezettje kínai, a második magyar, a harmadik pedig francia hegedűkészítő volt. A tanulásról nagy vita kerekedett a mestereket illetően.

Müller György szerint már nem kéne, ezzel mindig azt bizonygatjuk, hogy mi nem vagyunk sehol, a külföldi mesterekhez képest, a marketing munkát kell jobbítani. A tanulóknak viszont meg kell adni a minőségi oktatást.

Juhász Zoltán szerint még lehet mit tanulni, de a marketing munka nagyon fontos, rendszeresen kell külföldre járni, hogy ismerjék meg, és tanulják meg a nevét.

Blaszauer Róbert kurzusokra kell eljárni belföldre, külföldre, pld barokk kurzusok voltak Győrben, Szentendrén az idén.

Guminár Tamás Olaszországban megkerestek mestert Orsós Tamással, hogy tanuljanak tőle.

Semmelweis Tibor „Jó pap is holtig tanul”, csak külföldön vannak profi műhelyek és iskolák. Nálunk a hangszerészképzés tragikus, pedig a jó alapképzés az alapja a mesterképzésnek. Ha így megy tovább, vége lesz a szakmának.

Müller György tennivalóink vannak az iskola megmentésére.

Tassyné javasol egy bizottságot, vagy teamet létrehozni, akik felmérnék az igényt, a lehetőségeket, meghatároznák a piaci, szakmai jelenlegi helyzetet, kidolgoznák a megoldást, jövőképet mutatnának a hangszerész szakmának. Ezzel már az állami intézményeket , az elvi és anyagi döntéshozókat is meg lehet keresni és kikényszeríteni a döntéshozatalt akár pozitív, akár negatív irányba. Erről döntés nem született.

 

4/3. A Nemessányi könyvkiadás sikeresen megtörtént. A Zenetudományi Intézet munkatársai Baranyi Anna vezetésével rengeteg munkával állították össze a könyvet, részünkről Guminár Tamás vett részt a munkában és a szervezésben. A költségeket pályázatokból és támogatói felajánlásokból fedeztük. 1040 példány készült, a könyvkiadás teljes költsége cca.7,4 Mft volt egyéni felajánlásokból 4,3mFt, pályázatokból 3,1mFt jött össze (MMA, NKA, BTK). MHSZE pályázatot készített és nyert 1 mFt-ot a könyvkiadásra MMA-tól, ennek fejében 150 példányt kapott, az egyéni támogatók kedvezményes áron számolva kaptak könyvet. A forgalmazásának megszervezése folyamatban van.

 

4/4. 2022 szeptember végén Metzker Pál képviselte a magyar hangszerkészítőket a Quartettissimo rendezvényen Fehérvárcsurgón a Károlyi kastélyban. Hangszereket vitt és a műhelymunkáról előadást tartott népes hallgatóságnak. Angelica Károlyi és férje nagyon dicsérték, meg voltak elégedve a bemutató előadásával, a közös örömzenéléssel.

2022 október végén többek kiutaztak a Mondomusikára, de ezek magánutak voltak.

Rendszeresen látogatják és kiállítanak Hollandiában …....kor a régi zene fesztiválon Héjja János és Blaszauer Róbert nagy sikerrel, Héjja János most érkezett haza csellőkiállításról.

 

4/5. 2022 november 24-én rendezzük meg a Hangszerek Hétvégéjét.

Most csak egy napra tervezzük, csütörtőkre, ami egyben tanítási nap is. Benkő Szabolcs igazgató úr megint ingyen biztosítja számunkra a termet.

A Hangszerek Hétvégéje programja:

délelőtt :10-től kiállítás, hangszerpróba, hangszermustra, beszélgetések, koncertek a

kiállított hangszereken,

délután: előadás antik hangszerekről – Nagy Márton, valamint hangszerpróba

paraván mögött , a legszebb hangú hegedű kiválasztása és díjazása.

 

2022.okt.26./3 sz.határozat: a tagság elfogadja a 2022 évi beszámolót.

 

4/6. Guminár Tamás: Tervek 2023 évre

- Tavasszal kiállítás és rendezvény Zeneházban,

- Szakmánként el kell dönteni milyen külföldi kiállításon akarunk részt venni Szövetségként

- Hegedűsök 2023-ban MHSZE szervezetként vegyenek részt a Mondomusicán.

A költségeket személyes befizetésekből és MHSZE hozzájárulásból – pályázatból?- kell fedezni.

2022.okt.26./4 sz.határozat: a tagság egyhangúlag megszavazta a Mondomusicán való részvételt 2023-ban.

 

4/7. Kiállítás a Zeneházban.

Részletes programot kell kidolgozni, a kiállított hangszerek mellett legyenek ott a készítők, ki kell használni ezt a lehetőséget marketing célokra is.

 

4/8.Tassyné: az MHSZE cca. 1,5mFt-tal járult hozzá a Nemessányi verseny költségeihez. Ez tartalmazza a második díjként Fararagó-Thököly Márton részére kifizetett 400EUR költséget is.

Jelenleg a bankfolyószámlánkon: cca 2mFt, betétben 572eFt, pénztárban 83eFt van.

Tartozások, kintlevőségek 550eFt.

 

4/9. Tagfelvétel : Országh Martin és Kondász Lászó adott be belépési nyilatkozatot.

Az elnök ismerteti a tagjelölteket, Kondász László esetében vita alakul ki.

 

2022.okt.26./5 sz.határozat: Ország Martin tagfelvételét a tagság egyhangúlag megszavazta, Kondász Lászlóét nem.

Guminár Tamás elnök bezárja a taggyűlést.

 

Kmf

 

Guminár Tamás elnök Tassy Andrásné titkár Blaszauer Róbert Tassy András

levezető elnök jegyzőkönyv készítő jegyzőkönyv-hitelesítők